Aktuality

Vzdelávanie

Hlavné rozdiely a podobnosti v obchodovaní a investovaní

Aké sú hlavné rozdiely a podobnosti v obchodovaní a investovaní

Investovanie a obchodovanie (trading) sú stále viac a viac populárne a to najmä medzi neskúsenými ľuďmi či retailom, ktorý nemá s trhmi žiadne skúsenosti či vzdelanie. Medzi investovaním a tradingom je ale niekoľko rozdielov, ale rovnako aj podobností, čo je hlavnou témou tohto článku.

Aké sú hlavné rozdiely?

V prvom rade, investovanie a trading sú hlavne o zarábaní peňazí. V oboch prípadoch ľudia, ktorí vkladajú kapitál do pozícii, či už ide o scalping alebo dlhodobé investovanie po dobu niekoľkých dekád, tak robia najmä s cieľom zvýšiť ich bohatstvo a celkovú veľkosť ich majetku. Avšak ich prístup, stratégia, informačné kanály či časový horizont sa výrazne odlišujú.

1. Časový horizont (time frame)

Jedným z najpodstatnejších rozdielov medzi investorom a traderom je časový horizont, ktorí obe strany používajú. Zatiaľ čo investori sa sústreďujú najmä na dlhodobé držanie svojich obchodov po dobu niekoľkých rokov či dokonca dekád, traderi vystupujú zo svojich pozícii oveľa rýchlejšie.

Na trhoch existuje niekoľko kategórii rôznych traderov, ktorí sa rozdeľujú najmä na základe časového horizontu, ktorý obchodujú. Scalperi sú traderi, ktorí obchodujú s najkratším časovým horizontom. Ich cieľom je väčšinou snaha o získanie malých profitov v čo najkratšom možnom časovom horizonte, radovo pár sekúnd. Iba veľmi ojedinele ostávajú v pozíciách viac ako niekoľko minút.

Rozdiely medzi tradermi

Rozdiely medzi tradermi. Zdroj: optimizefx.com

Ďalšou kategóriou traderov sú intraday traderi, ktorí majú vždy uzatvorené všetky pozície skôr, ako sa v daný deň zavrie celý trh. Ich cieľom je tak obchodovať v rozmedzí minút až hodín, ale nikdy nie v rozmedzí dní. V rozmedzí dní obchodujú swing traderi, ktorí sa zvyčajne v pozíciách držia niekoľko dní maximálne týždňov. Ich úlohou nie je vstup a výstup z pozície vrámci jedného dňa.

Najbližšie ku investorom ale majú poziční traderi. Tí väčšinou stavajú svoje stratégie okolo makroekonomických udalostí, trendov, rastového potenciálu daného aktíva či indexu. Niektorí z nich nespravia za rok viac ako 10 obchodov. Aj napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že pozičné traderi a investori sú si veľmi podobní, tak pozičné traderi majú stále oveľa jasnejšie zadefinovaný money management a risk management pre svoje výstupy z obchodov. Svoje obchody uzatvárajú po niekoľkých týždňoch maximálne mesiacoch, pričom tak pre nich buy-and-hold stratégia vôbec neplatí.

Investori, naopak, ostávajú vo svojich pozíciách roky až dekády (buy-and-hold stratégia). Iba veľmi zriedkavo sa pozerajú na krátkodobé pohyby cien s cieľom využiť ich. Namiesto toho využívajú svoj čas na to, aby analyzovali trhové trendy a ostávali v obchodoch, v ktorých sa im oplatí ostať z dlhodobého hľadiska. Aj preto sa niektorí sústreďujú vyslovene na investovanie v rozmedzí dekád.

2. Stratégie spojené so ziskom

Ruka v ruke s časovým horizontom je aj stratégia a rozdiely, ktoré v nich obe tieto strany musia jasne odlíšiť. Zatiaľ čo traderi sa budú zvyčajne sústrediť najmä na profit v jednociferných až dvojciferných číslach, závisiac od ich časového horizontu, obchodníci sa pokúšajú o znásobenie svojej investície dvakrát, trikrát, či štyrikrát.

Najmä kvôli svojmu dlhodobému časovému horizontu sa investori budú pokúšať zhodnotiť svoju investíciu koľkokrát to len pôjde. A aj keď majú traderi z dlhodobého hľadiska rovnaký cieľ ako investori, oni sa ich snažia docieliť ziskom menších, ale za to častejších, profitov.

3. Využívanie iných nástrojov

Traderi a investori sa takisto sústredia aj na úplne iné informácie, dáta, analýzy či stratégie. Traderi sa zameriavajú najmä na cenové pohyby (price action) či objemy obchodov. Rovnako sa veľmi často spoliehajú na technickú analýzu, kde sa sústreďujú na hľadanie dôležitých cenových levelov, supportov, rezistencí či trendov.

Používajú na to rôzne trendové čiary, indikátory či nástroje. Následne svoje informácie aplikujú do stratégii, pri ktorých si dávajú pozor na stanovenie vstupu či výstupu z pozície a rovnako aj na určenie svojho stop lossu a profit targetu. Často sledujú tie najpodstatnejšie denné novinky z trhov či geopolitické udalosti aké môžeme vidieť v hre aj v posledných dňoch. Rovnako sa ale zameriavajú aj na analýzu sentimentu na trhoch, z ktorého často určujú to, kam by mohli trhy pokračovať.

Zoberme si napríklad kryptomeny. Kryptomenoví traderi budú analyzovať rôzne druhy informácii ako napríklad cenu Bitcoinu, trhovú dominanciu Bitcoinu, celkovú situáciu na trhu, nielen kryptomenovom ale aj akciovom, pretože tieto dva trhy silno korelujú, či takisto najpodstatnejšie správy z oboch trhov. Rovnako môžu analyzovať aj nadchádzajúce udalosti pre danú kryptomenu, pričom môžu používať nástroje ako napríklad CoinMarketCal.

Aj keď niektoré z týchto informácii môžu byť užitočné aj pre investorov, ich stratégia sa líši a je založená na úplne iných informáciách a analýze. Investori sa totižto sústreďujú na makroekonomické udalosti, vplyv centrálnych bánk na ekonomiku, fundamentálnu hodnotu, analýzu trhu či množstvo ďalších aspektov.

Investori sa snažia nájsť podhodnotené spoločnosti, aktíva či indexy a investovať kapitál tam, kde si myslia, že daný sektor, priemysel či dokonca celý svet smeruje. Opäť sa pritom pozrime na kryptomeny. Investori v kryptomenách zakladajú svoje analýzy najmä na fundamentálnych hodnotách danej kryptomeny, snažia sa analyzovať jej konkurenciu na trhu či berú v úvahu celkovú kapitalizáciu danej kryptomeny.

Investori rovnako skúmajú tím za danou kryptomenou, jeho ciele a vízie, kredibilitu či hodnotu, akú chcú priniesť na trh. Rovnako sa zameriavajú aj na to, čo konkrétne ponúkajú svojim používateľom, či aké problémy v spoločnosti riešia. Väčšina z týchto informácii sa dá nájsť vo whitepaperi, dokumente, ktorý opisuje danú kryptomenu a všetky najpodstatnejšie informácie o nej.

Iné rozdiely

Samozrejme, že medzi investormi a obchodníkmi sa nájdu aj iné rozdiely, ktoré však v tomto článku analyzovať nebudeme. Môže ísť napríklad o využitie finančných nástrojov, prístup ku daniam, dividendám či pasívnemu príjmu, alebo aj o skutočnosť, že zatiaľ čo investori neshortujú, tak traderi sa snažia využiť aj túto možnosť.

Nie je všetko iba o rozdieloch

Aj keď sa teraz môže zdať, že investovanie a obchodovanie je úplne odlišné, tak medzi týmito dvoma disciplínami vieme nájsť aj podobnosti. Poďme sa preto spoločne pozrieť na to, v čom sú si obchodovanie a investovanie podobné.

1. Navýšenie bohatstva či kapitálu

Jedna z najväčších podobností medzi tradermi a investormi je ich hlavný cieľ – navýšenie kapitálu pre seba, svojich klientov či zákazníkov. Ich cieľom býva často maximalizácia investície.

Aj napriek tomu, že traderi často žijú zo svojich ziskov, zatiaľ čo investori ich dlhodobo iba zvyšujú a budujú tak svoje bohatstvo, ciele a motivácie za akciami oboch strán v tomto prípade zostávajú rovnaké.

2. Risk a money management

Investori, rovnako ako traderi, musia takisto dbať na risk, s akým vstupujú do svojich obchodov či pozícii. A aj keď sa tieto pozície môžu líšiť najmä z časového hľadiska, tak z pohľadu prístupu k riziku musia obe tieto strany vždy zvážiť, čo sa im oplatí.

Dôležitosť risk managementu

Dôležitosť risk managementu. Zdroj: tradingwithrayner.com

To isté platí aj o money managemente, kde investori rovnako ako traderi musia mať jasno v tom, aby nevložili príliš veľa kapitálu do jedného sektoru, akcie či pozície. Navyše, z pohľadu money managementu je takisto veľmi podstatná aj diverzifikácia. Zatiaľ čo pri investoroch je diverzifikácia najmä o investícii ako takej, tak pri traderoch sa o diverzifikácii bavíme najmä v súlade s tým, že musia sledovať množstvo rôznych trhov či aktív a rozumieť tomu, aký vplyv môžu mať trhy na ich obchodované aktíva.

3. Psychológia a profesionálny prístup

Zatiaľ čo hocikto môže investovať do rôznych aktív či indexov a pokúsiť sa tak o zlepšenie svojej budúcnosti, nie všetci si môžu sadnúť za grafy a stať sa ihneď tradermi. Ak však ale hovoríme o profesionálnych traderoch či investoroch, tak musíme vyzdvihnúť skutočnosť, že v oboch prípadoch ide o profesie ako akékoľvek iné.

Profesionálni traderi, rovnako ako investori, sa venujú trhom či trhovým cyklom roky, učia sa ako reagovať na rôzne udalosti, správy či obdobia. Rovnako veľmi dôkladne analyzujú samých seba, pretože vedia, že psychológia má veľký vplyv na trhy a na rozhodnutia investorov rovnako ako aj obchodníkov. A rovnako ako v prípade akejkoľvek inej profesie, aj traderi a investori sa neustále snažia zlepšovať a posúvať napred.

Kryptomeny a investovanie či obchodovanie

Kryptomeny, rovnako ako iné finančné aktíva, sa takisto dostali do hľadáčika traderov a investorov. Keďže je tento trh ale ešte pomerne mladý, tak väčšina z nich pochádzala donedávna ešte stále najmä zo strany retailu. To sa ale v posledných dvoch rokoch zmenilo a viac a viac inštitúcii vstupuje do kryptomien a investuje do aktív ako Bitcoin, Ethereum, Cardano či Binance Coin.

S rastúcim denným objemom obchodov či celkových transakcií v kryptomenovom svete sa tento sektor pomaly derie dopredu aj na tradičných finančných trhoch a je veľmi pravdepodobné, že pokiaľ sa tak bude diať aj naďalej, tak viac a viac inštitúcii či profesionálov sa pridá do kryptomien. Práca kryptomenových investorov či traderov sa tak bude postupne dostávať stále do popredia v kryptomenovom svete.

Záver

Investovanie a obchodovanie má nielen rôzne odlišnosti, ale takisto má aj svoje podobnosti. Tieto dve disciplíny sú veľmi úzko späté s finančnými trhmi a stále viac sa dostávajú do popredia aj v kryptomenovom trhu. Pokiaľ sa preto chcete dozvedieť viac o produktoch či službých spoločnosti CRYPTO INVESTMENT, ktoré sú rovnako spojené aj s obchodovaním aj s investovaním do kryptomien, tak nás neváhajte kontaktovať.

Publikované: 28. apríla 2022
Zdieľajte: