Aktuality

Novinky

Aktualizácia Bitcoin Taproot bola aktivovaná

Digital Crypto Asset Management

Bitcoin práve prešiel jednou z najdôležitejších inovácií vo svojej histórii. Aktualizácia Taproot je najvýznamnejším vylepšením siete Bitcoin od SegWit v roku 2017. Čo prináša Taproot?

História aktualizácie Taproot

Taproot je názov najnovšej aktualizácie siete Bitcoin. Predstavil ju Gregory Maxwell koncom januára 2018 a odvtedy na nej pracuje väčšina vývojárov jadra Bitcoinu.

V júni 2021 vývojári definitívne priniesli testovanú verziu Taproot, ktorá obsahovala rôzne vylepšenia, o ktorých budeme hovoriť o chvíľu. Napriek tomu bol potrebný konsenzus celej siete, na čo bol použitý mechanizmus „Speedy Trial“. Speedy Trial je metóda, počas ktorej mineri signalizujú svoju pripravenosť na nadchádzajúcu aktualizáciu v ťažených blokoch. Ak je konsenzus siete vyšší ako 90 %, aktualizácia sa uzamkne a aktivuje v stanovenom čase.

A presne to sa stalo v prípade Taproot-u. Ťažiari signalizovali svoju pripravenosť s viac ako 90 % blokov, čo viedlo k aktivácii Taproot-u s blokom číslo 709 632, ktorý bol vyťažený v sobotu.

Čo to znamená pre Bitcoin?

Čo je Bitcoin Taproot

Taproot je „soft fork“ celej siete, ktorý pomáha s mnohými vylepšeniami Bitcoinu. Predovšetkým by mal prispieť k nižším transakčným poplatkom, vyššej rýchlosti transakcií, lepšej programovateľnosti smart-kontraktov či k zvýšeniu úrovne súkromia. Ako Taproot aktualizácia toto všetko dosiahne?

Robí to zavedením dvoch hlavných konceptov. Prvým je MAST, čo je pomerne komplikovaný technologický koncept, ktorý sa zaoberá najmä hashovaním. Toto vylepšenie však pomáha so súkromím a programovateľnosťou smart-kontraktov nad sieťou Bitcoin. Jednoducho povedané, MAST pomáha s efektivitou a súkromím smart-kontraktov.

Druhým, pravdepodobne ešte zásadnejším vylepšením je zavedenie Schnorrových signatúr do Bitcoinu. Údajne to plánoval urobiť aj Satoshi Nakamoto, avšak v tom čase sa vyskytli problémy s patentovými právami, čo mal byť dôvod, prečo od tejto myšlienky ustúpil. Napriek tomu sa teraz Schnorrove signatúry do Bitcoinu zaviedli vďaka aktualizácii Taproot a ich vplyv by mal byť viditeľný hlavne na rôznych riešeniach druhej vrstvy, ako je Lightning Network alebo Liquid.

Schnorrove signatúry by mali pomôcť predovšetkým pri komplexných transakciách. Môže ísť napríklad o rôzne multisigs (transakcie s viacerými signatúrami) alebo otváranie a zatváranie kanálov siete Lightning. V prípade Schnorrových signatúr bude sieť všetky tieto transakcie vnímať ako jednoduché transakcie, čo v podstate zlepší diskrétnosť. Navyše, keďže sa budú väčšinou riešiť ako jednoduché transakcie, znížia sa transakčné náklady a mala by sa zvýšiť aj rýchlosť transakcií.

Tu sa príbeh nekončí

Celkovým efektom aktualizácie Taproot by teda malo byť najmä zlepšenie súkromia, ako aj škálovateľnosti a použiteľnosti celej siete. Napriek tomu mnohí core-vývojári poukazujú na to, že aktivácia aktualizácie Bitcoin Taproot je síce veľkým úspechom, ale skutočné výhody sa prejavia až vtedy, keď budú platformy/peňaženky/protokoly stavať na tomto soft-forku.

Dovtedy bude Taproot len drobnou úpravou.

Zdroj: Investro.com

Publikované: 19. novembra 2021
Zdieľajte: